سلمان رشدی نویسنده کتاب "شیطانی" مورد حمله قرار گرفت

سلمان رشدی، نویسنده کتاب "آیات شیطانی" در کنفرانسی در نیویورک آمریکا مورد حمله قرار گرفته و در بیمارستان بستری شد

1867340
سلمان رشدی نویسنده کتاب "شیطانی" مورد حمله قرار گرفت

سلمان رشدی نویسنده کتاب "آیات شیطانی" که در کنفرانسی در ایالت نیویورک آمریکا با چاقو زخمی و در بیمارستان بستری شد، ممکن است یک چشم خود را از دست بدهد.

اندرو ویلی دستیار رشدی در مصاحبه با روزنامه نیویورک تایمز اظهر داشت، نویسنده 75 ساله هندی در ساعات دیروقت دیروز از عمل جراحی خارج شد، اما همچنان به دستگاه تنفس مصنوعی وصل بوده و نمی‌تواند صحبت کند.

ویلی گفت، خبرها خوب نیست. رشدی احتمالاً یک چشمش را از دست خواهد داد. اعصاب بازویش قطع شده و کبدش نیز بر اثر ضربه چاقو آسیب دیده است.

گفتنی است سلمان رشدی با کتاب "آیات شیطانی" که در دهه 1980 نوشت، واکنش جهان اسلام را برانگیخت.

در پی انتشار این کتاب، آیت‌الله خمینی، رهبر وقت ایران فتوای مرگ سلمان رشدی را صادر کرد.خبرهای مرتبط