کشتی "روژن" با 13 هزار تن ذرت به ایتالیا رسید

این کشتی  که در تاریخ 5 آگوست از بندر چورنومورسک حرکت کرده است، به دلیل شرایط نامساعد جوی، با کمی تاخیر به بندر راونا در سواحل دریای آدریاتیک ایتالیا رسید

1867470
کشتی "روژن" با 13 هزار تن ذرت به ایتالیا رسید

کشتی "روژن" با پرچم مالت که حامل حدود 13 هزار تن ذرت بوده و از اوکراین حرکت کرده بود، به بندر راونا ایتالیا رسید.

این کشتی  که در تاریخ 5 آگوست از بندر چورنومورسک حرکت کرده است، به دلیل شرایط نامساعد جوی، با کمی تاخیر در ساعات دیروقت شب به بندر راونا در سواحل دریای آدریاتیک ایتالیا رسید.خبرهای مرتبط