14 دیپلمات بلغارستانی در روسیه عناصر ناخواسته اعلام شدند

وزارت امور خارجه روسیه 14 دیپلمات بلغارستانی در این کشور را "عناصر ناخواسته" اعلام کرد

1864321
14 دیپلمات بلغارستانی در روسیه عناصر ناخواسته اعلام شدند

وزارت امور خارجه روسیه 14 دیپلمات بلغارستانی در این کشور را "عناصر ناخواسته" اعلام کرد.

در بیانیه این وزارتخانه خاطرنشان شد که آتاناس کریستین سفیر بلغارستان در مسکو به وزارتخانه احضار شده و اعتراض نسبت به اعلام ناخواسته بودن 70 دیپلمات روسی توسط مقامات بلغاری علام شده است.

در بیانیه گفته شد: "در پاسخ به اقدامات دولت بلغارستان برای کاهش تعداد نمایندگان دیپلماتیک روسیه، یادداشتی به سفیر کریستین داده شد که در آن 14 کارمند بلغارستان در روسیه ناخواسته اعلام شد. ما معتقدیم که اقدامات غیردوستانه در قبال روسیه هیچ شباهتی با منافع ملی بلغارستان و مردم آن ندارد."خبرهای مرتبط