گزارش اتحادیه اروپا در خصوص تعداد مراکز مسکونی غیرقانونی یهودی‌نشین

در این گزارش به افزایش شمار این مراکز مسکونی در طول دو سال اخیر تاکید شده است

1858218
گزارش اتحادیه اروپا در خصوص تعداد مراکز مسکونی غیرقانونی یهودی‌نشین

اتحادیه اروپا اعلام کرد: در واحدهای مسکونی غیرقانونی در کرانه باختری رود اردن و بیت‌المقدس شرقی تحت اشغال، شمار خانه‌های مسکونی در سال 2021 ، به 22 هزار باب افزایش یافته است.

نمایندگی اتحادیه اروپا در فلسطین، گزارش مربوط به واحدهای مسکونی یهودی‌نشین غیرقانونی در بیت‌المقدس شرقی و کرانه باختری رود اردن در سال 2021 را انتشار داد.  

در این گزارش آمده است : در طرح‌های مربوط به ساخت واحدهای مسکونی غیرقانونی یهودی‌نشین در کرانه باختری رود اردن و بیت‌المقدس شرقی در مقایسه با سال‌های گذشته افزایش قید شده و برای ساخت 22 هزار و 30 خانه مسکونی جدید اقداماتی صورت می‌گیرد.

در حالی‌که تعداد خانه‌های مسکونی جدید غیرقانونی در بیت‌المقدس شرقی در سال 2020 ، شش هزار و دویست و هشتاد و هشت باب بود این رقم در سال 2021 ، به چهارده هزار و هشتصد هزار و نهصد و چهار افزایش یافت.

در گزارش مذکور ضمن اشاره به اینکه ارقام نشان می‌دهد که در ساخت مراکز مسکونی جدید در سال 2021 در مقایسه با سال 2020 ، افزایش دو برابری قید شده است اعلام گردید: طرح ساخت مراکز مسکونی یهودی‌نشین غیرقانونی در این مناطق ،علی‌رغم تعهدات رژیم اسرائیل در سال 2021 در خصوص حفاظت از موقعیت موجود همچنان به‌مورد اجرا گذاشته می‌شود.      خبرهای مرتبط