دیمیتری کولکر دانشمند روسی درگذشت

دانشمند روسی که به دلیل ارائه اطلاعات حاوی اسرار دولتی به چین در بیمارستانی که به دلیل سرطان در آنجا تحت درمان قرار داشت، بازداشت شد، درگذشت

1851387
دیمیتری کولکر دانشمند روسی درگذشت

دیمیتری کولکر دانشمند روسی که به دلیل ارائه اطلاعات حاوی اسرار دولتی به چین در بیمارستانی که به دلیل سرطان در آنجا تحت درمان قرار داشت بازداشت شد، درگذشت.

دیمیتری کولکر، دکترای علوم فیزیک و ریاضی، هفته گذشته در بیمارستانی در نووسیبیرسک روسیه بازداشت شد.

وی متهم به ارائه اطلاعات حاوی اسرار دولتی به چین بود و کیفرخواست مجازات وی با درخواست 12 تا 20 سال زندان صادر شده بود. 

 خبرهای مرتبط