درگیری مسلحانه دو گروه از مهاجران در مرز صربستان و مجارستان

در این درگیری 1 مهاجر کشته و 7 مهاجر زخمی شدند

1851155
درگیری مسلحانه دو گروه از مهاجران در مرز صربستان و مجارستان

در درگیری مسلحانه دو گروه از مهاجران در مرز صربستان و مجارستان، 1 مهاجر کشته و 7 مهاجر زخمی شدند.

بر اساس اخبار تلویزیون دولتی صربستان، درگیری مسلحانه در مرز مجارستان بین دو گروه از مهاجران که قصد داشتند از شمال این کشور به اروپا بروند، رخ داد.

در این درگیری 1 مهاجر کشته و 7 مهاجر زخمی شدند.

خاطرنشان شد که درگیری بین قاچاقچیان انسان و مهاجران از افغانستان و پاکستان رخ داده است.خبرهای مرتبط