آغاز اجلاس سران کشورهای جی ـ 7

این اجلاس در قصر المائو در ایالت باویرای آلمان برگزار م‌یشود

1848301
آغاز اجلاس سران کشورهای جی ـ 7

اجلاس سران کشورهای جی ـ 7 ( ایالات متحده آمریکا، انگلستان، کانادا، فرانسه، آلمان ، ایتالیا و ژاپن ) شروع شد.

اجلاس رهبران کشورهای گروه جی ـ 7 که در قصر المائو در ایالت باویرای آلمان برگزار می‌شود، با استقبال از رهبران میهمان توسط اولاف شولتس نخست وزیر آلمان و کشیده شدن عکس خانوادگی سران آغاز گردید.

رهبران کشورهای گروه جی ـ 7 در اولین نشست اجلاس جهانی اقتصاد شرکت خواهند کرد.

دومین نشست این اجلاس تحت عنوان " زیرساخت و شرکای سرمایه‌گذاری " برگزار خواهد شد.

رهبران کشورهای جی ـ 7 پس از اولین نشست مذاکرات دوجانبه‌ای انجام داده و سپس در سومین نشست موسوم به " سیاست امنیتی و خارج از کشور " حضور خواهند یافت.

محور اصلی این اجلاس را که تا 28 ژوئن ادامه خواهد یافت، جنگ روسیه و اوکراین و شوک‌های اقتصادی ناشی از  تحریم‌های کشورهای غربی تشکیل خواهد داد.

انتظار می‌رود رهبران کشورهای جی ـ 7 در کاخ المائو، در خصوص حمایت از اوکراین و افزایش اعمال فشار علیه مسکو بطور مشترک عمل کنند.

علاوه بر این پیش‌بینی می‌شود که رهبران کشورهای ثروتمند جهان با سرمایه گذاری بیشتر در انرژی روسیه از تحریم‌هایی که می‌تواند تورم را در کشورهایشان افزایش داده و بر قدرت خرید مردم تأثیر منفی بگذارد، اجتناب ورزند.

در حالی‌که سازمان ملل متحد متمادیا در خصوص بحران گرسنگی بی‌سابقه در جهان به‌دلیل جنگ روسیه و اوکراین هشدار می‌دهد، انتظار می‌رود که رهبران گروه جی ـ7 در زمینه امنیت غذایی و مبارزه با قیمت‌های روزافزون انرژی تعهدات جدیدی بدهند .

پیش‌بینی می‌شود در اجلاس امسال سران جی ـ 7 در خصوص موضوعاتی مانند امنیت انرژی، توسعه زیرساخت و مساوات و برابری در استفاده از واکسن تعهدات جدیدی داده شود.

اقدامات اقتصادی و تجاری چین در سال‌های اخیر که موجب ایجاد مشکلاتی برای اقتصاد کشورهای غربی شده است، نیز یکی دیگر از موضوعات در دستور کار اجلاس سران جی ـ 7 را تشکیل خواهد داد.

آلمان که می‌خواهد اجلاس سران جی ـ 7 در قصر المائو در خصوص همکاری چندجانبه نقطه عطفی بوجود آورد، با برداشتن قدم‌های جدی به همراه شرکای بین‌المللی خود در اجلاس، شرایط و جو موجود پیرامون موانع مشترک را تغییر دهد.         خبرهای مرتبط