حمله با چاقو در سوئد

فردی که حالش وخیم بود به بیمارستان منتقل شد

1846212
حمله با چاقو در سوئد

گزارش شده است که در حمله با چاقو در یک مرکز خرید در وستروس سوئد، افراد زیادی زخمی شدند.

فردی که حالش وخیم بود به بیمارستان منتقل شد.

با دستگیری مهاجم، تیم های پلیس و پزشکی زیادی به منطقه اعزام شدند.خبرهای مرتبط