حمله انفجاری در سومالی

در این حمله پنج سرباز جان باختند

1834150
حمله انفجاری در سومالی

در حمله انفجاری در سومالی پنج سرباز کشته شدند.

در این حمله انفجاری که در منطقه شبیلی سفلی در سومالی بوقوع پیوست، دو سرباز نیز مجروح گردیدند.

سازمان تروریستی الشباب مسئولیت این حمله را بر عهده گرفت.  خبرهای مرتبط