میتسوتاکیس از پرداخت هزینه هنگفت برای خرید گاز طبیعی از روسیه خبر داد

سخنان نخست وزیر یونان در مجمع جهانی اقتصاد در داووس سوئیس

1832542
میتسوتاکیس از پرداخت هزینه هنگفت برای خرید گاز طبیعی از روسیه خبر داد

کیریاکوس میتسوتاکیس نخست وزیر یونان در نشست ویژه‌ای که در چهارچوب مجمع جهانی اقتصاد در قصبه داووس سوئیس برگزار شد، به ارزیابی اقتصاد یونان و تحولات منطقه‌ای پرداخت.

میتسوتاکیس در سخنان خود گفت: یونان هزینه هنگفتی برای خرید گاز طبیعی از روسیه پرداخت می‌کند.

نخست وزیر یونان ضمن اشاره به اینکه اتحادیه اروپا بایستی از وابستگی به منابع هیدروکربن روسیه بدون فوت وقت رهایی یابد، به اهمیت منابع انرژی تجدیدپذیر و لزوم افزایش منابع انرژی متنوع تاکید کرد.

میتسوتاکیس ضمن اشاره به لزوم خرید عمده گاز طبیعی از سوی اتحادیه اروپا اعلام کرد: ما برای خرید گاز طبیعی از روسیه ارقام هنگفتی پرداخت می‌کنیم. این‌ها حقایق بازار گاز را منعکس نمی‌کنند.

کیریاکوس میتسوتاکیس نخست وزیر یونان ضمن اشاره به اینکه اتحادیه اروپا پس از جنگ اوکراین باید به صنایع دفاعی بیشتر متمایل شود. باید هزینه بیشتری را به صنایع دفاعی اختصاص دهیم . باید سیستم‌های دفاعی خود را بررسی کرده و صاحب امکانات همکاری مشترک گردیم.

میتسوتاکیس ضمن اشاره به اینکه یونان طرفدار استقلال اتحادیه اروپاست گفت: برخی اوقات فرا خواهد رسید که اروپا بدون مشارکت ناتو بایستی بطور مستقل اقدام کند.

نخست وزیر یونان افزود: تقویت و تحکیم موقعیت دفاعی اتحادیه اروپا به معنی تقویت و تحکیم ناتو خواهد بود.      خبرهای مرتبط