250 مورد ویروس آبله میمون در 16 کشور

دکتر روزاموند لوئیس، رئیس مرکز مبارزه با آبله سازمان جهانی بهداشت، در کنفرانس مطبوعاتی هفتگی در دفتر ژنو سازمان ملل متحد اظهار داشت اگرچه ویروس آبله میمون تمایل به گسترش دارد، اما خطرناک نیست

1832166
250 مورد ویروس آبله میمون در 16 کشور

ویروس آبله میمون که در اروپا گسترش یافته است، تاکنون حداقل 250 نفر را در 16 کشور مبتلا کرده است.
دکتر روزاموند لوئیس، رئیس مرکز مبارزه با آبله سازمان جهانی بهداشت، در کنفرانس مطبوعاتی هفتگی در دفتر ژنو سازمان ملل متحد اظهار داشت اگرچه ویروس آبله میمون تمایل به گسترش دارد، اما خطرناک نیست.

لوئیس با اشاره به اینکه تاکنون حداقل 250 مورد آبله میمون از 16 کشور گزارش شده است، گفت: بر اساس اطلاعاتی که در مورد ویروس و سرایت آن داریم، می‌توانیم بگوییم که می‌توانیم این اپیدمی را تحت کنترل درآوریم. 

لوئیس گفت: بیشتر جانوران جونده حامل آبله میمون هستند. 

پس از وقفه‌ای طولانی، ویروس آبله میمون که در قاره آفریقا و در 6 می در انگلستان ظاهر شد، طی 2 هفته به 16 کشور سرایت کرد.

جدای از انگلیس، اسپانیا، پرتغال، آلمان، ایتالیا، کانادا، بلژیک، سوئد، آمریکا، اسرائیل و دانمارک از جمله کشورهایی هستند که ویروس آبله میمون در آنها شناسایی شده است، در حالی که این ویروس آخرین بار در امارات متحده عربی و اسلوونی مشاهده شده است.

به گفته سازمان جهانی بهداشت، واکسن‌های آبله می‌توانند تا 85 درصد در برابر ویروس آبله میمون موثر باشند.

 خبرهای مرتبط