نزدیک به 603 میلیون اوکراینی وارد کشورهای عضو اتحادیه اروپا شدند

بیشترین شمار شهروند اوکراین با 3.4 میلیون نفر به لهستان رفته‌اند

1829349
نزدیک به 603 میلیون اوکراینی وارد کشورهای عضو اتحادیه اروپا شدند

بنا به اعلام آژانس حفاظت از مرزهای اتحادیه اروپا «فرونتکس»، از آغاز حملات روسیه به اوکراین حدود 6.3 میلیون اوکراینی به کشورهای عضو این اتحادیه وارد شدند.

بر این اساس بیشترین شمار شهروند اوکراین با 3.4 میلیون نفر به لهستان رفته‌اند. رومانی، مجارستان و اسلوواکی به ترتیب با 1.8 میلیون، 650 هزار و 420 هزار نفر بعد از لهستان مقصد بعدی این افراد بوده‌اند.

فرونتکس همچنین اعلام کرد که این افراد علاوه بر کشور خودشان از طریق کشور مولداوی وارد این کشورها شدند.

طبق این خبر، روزانه 32 هزار اوکراینی با عبور از مرزها به کشورهای عضو اتحادیه اروپا وارد می‌شوند.

از سوی دیگر نیز تاکنون 2 میلیون اوکراینی نیز از این کشورها به کشور خود بازگشته‌اند. طی ده روز اخیر 32 هزار شهروند اوکراینی به کشورش بازگشت.

گفتنی است که شهروندان اوکراینی برای سفر به کشورهای اتحادیه اروپا نیاز به ویزا ندارند.خبرهای مرتبط