نردیک به 60 میلیون نفر جهان آواره شدند

بر اساس گزارش مرکز نظارت و پایش آوارگی‌های داخلی (IDMC) در سال 2021 تعداد آوارگان داخلی در جهان به دلیل جنگ و درگیری و بلایای طبیعی به 59.1 میلیون نفر رسیده است

1829352
نردیک به 60 میلیون نفر جهان آواره شدند

بر اساس گزارش مرکز نظارت و پایش آوارگی‌های داخلی (IDMC) در سال 2021 تعداد آوارگان داخلی در جهان به دلیل جنگ و درگیری و بلایای طبیعی به 59.1 میلیون نفر رسیده است.

بر اساس این گزارش، درگیری‌های داخلی در افغانستان و جمهوری دموکراتیک کنگو به‌ویژه در اتیوپی، تأثیر زیادی بر آوارگی‌ها در سال گذشته داشته است.

سال گذشته به دلیل درگیری و خشونت، 14.4 میلیون مهاجرت داخلی ثبت شد.

این میزان نسبت به سال 2020 میلادی 50 درصد افزایش داشت.

در این گزارش، تعداد آوارگان اوکراینی مد نظر قرار داده نشده است.خبرهای مرتبط