تاریخ مصرف کمکهای بشردوستانه بلژیک به اوکراین، رو به انقضا می‌باشد

دولت بلژیک سعی کرد 140000 سرنگ و 40 هزار دارو که تاریخ مصرفشان تنها یک هفته می‌باشد را ارسال کند

1829027
تاریخ مصرف کمکهای بشردوستانه بلژیک به اوکراین، رو به انقضا می‌باشد

مشخص شد که در 3.4 میلیون یورو کمکهای بشردوستانه‌ای که بلژیک در تلاش برای ارسال به اوکراین است، موادی وجود دارد که تاریخ مصرفشان در شرف پایان است.

بر اساس اخبار نشریه هت لاتسته نیووز (HLN) که به زبان فنلاندی در بلژیک منتشر می‌شود، مشخص شده است که تنها 3 ماه به پایان تاریخ مصرف 280 هزار دارو و 140 هزار سرنگ ارسالی و تنها 2 الی 5 ماه به پایان تاریخ انقضای حدود 10 هزار ماده‌ای که قرار است به اوکراین ارسال شود، باقی مانده است.

دولت که بعداً همه مواد مورد بحث را پس گرفت، تلاش کرد 140000 سرنگ و 40 هزار دارو که تاریخ مصرفشان تنها یک هفته می‌باشد را ارسال کند.

دیرک راماکرز، مدیر وزارت بهداشت که مسئول مدیریت بحران است، استدلال کرد که آنها از وضعیت آگاه بودند و این راه را انتخاب کردند که کمکها به سرعت تحویل داده شود و مقامات اوکراین نیز در این رابطه ضایت داده بودند.

سازمان بهداشت جهانی توصیه می کند که تجهیزات پزشکی اهدایی به عنوان کمک های بشردوستانه باید بیش از یک سال تاریخ مصرف داشته باشند.خبرهای مرتبط