روسیه 34 دیپلمات فرانسوی را عنصر نامطلوب اعلام کرد

قبلا نیز فرانسه 41 دیپلمات روس را هناصر نامطلوب و ناخواسته در این کشور اعلام کرده بود.

1828986
روسیه 34 دیپلمات فرانسوی را عنصر نامطلوب اعلام کرد

روسیه 34 دیپلمات فرانسوی را عنصر نامطلوب اعلام کرد.

وزارت امور خارجه روسیه با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد: پیر لوی سفیر فرانسه در مسکو به این وزارتخانه فراخوانده شد و اعتراض شدید این کشور از اینکه با یک تصمیم تحریک آمیز و ناعادلانه 41 دیپلمات روس در این کشور عناصر نامطلوب اعلام شدند، بیان گردید.

در این بیانیه تاکید گردیده که اقدام مذکور به روابط روسیه و فرانسه و همکاری‌های سازنده دوجانبه آسیب جدی وارد خواهد کرد.

در پاسخ به این تصمیم، 34 کارمند دیپلماتیک فرانسه در روسیه عنصر نامطلوب اعلام شدند که باید ظرف دو هفته از تاریخ تحویل یادداشت مربوطه به سفیر فرانسه در این کشور، خاک روسیه را ترک کنند.خبرهای مرتبط