کشف یک تونل بزرگ قاچاق مواد مخدر در آمریکا

یک تونل قاچاق مواد مخدر که از تیجوانای مکزیک، به سن دیگوی ایالات متحده آمریکا می رود، پیدا شده است

1828462
کشف یک تونل بزرگ قاچاق مواد مخدر در آمریکا

یک تونل بزرگ قاچاق مواد مخدر به طول تقریباً شش زمین فوتبال که از مکزیک تا ایالات متحده آمریکا تا انباری در یک منطقه صنعتی کشیده شده است، توسط مقامات آمریکایی کشف شد.

مقامات گفتند که گذرگاه مخفی از تیجوانا به سن دیگو شامل ریل و سیستم های تهویه، برق و دیوارهای تقویت شده است.

این تونل در نزدیکی گذرگاه مرزی اوتای مسا در سن دیگو یافته شد، در منطقه ای که بیش از ده ها تونل پیچیده در دو دهه گذشته در آن یافت شده است.

زمانی که از تونل استفاده می‌شده‌است، مشخص نیست.

در تحقیقات انجام شده، یک هزار و 762 کیلو کوکائین، 165 کیلو متات و 3.5 کیلو هروئین کشف و ضبط شد.

شش تن از ساکنان کالیفرنیای جنوبی به اتهام فروش کوکائین بازداشت شدند.خبرهای مرتبط