افزایش بیماری‌های قابل پیشگیری با واکسن در آفریقا

پس از اپیدمی کرونا، افزایش بیماری‌های قابل پیشگیری با واکسن در آفریقا مشاهده شد

1820461
افزایش بیماری‌های قابل پیشگیری با واکسن در آفریقا

 

در بیانیه کتبی سازمان بهداشت جهانی(WHO) آمده است در آفریقا به دلیل افزایش ابتلا به کووید-19، اقدامات واکسیناسیون برای سایر بیماری‌های همه گیر کاهش یافته است.

در این بیانیه آمده است که در سه ماهه اول سال 2022 حدود 17500 مورد سرخک در آفریقا مشاهده شده است که 400 درصد بیشتر از سال 2021 است.

در این بیانیه که افزایش بیماری‌های قابل پیشگیری با واکسن، چون تب زرد و فلج اطفال را به ثبت رسانده است، آمده است، در حالی که تب زرد در سال 2019 در 3 کشور مشاهده شده، در سال 2021 در 13 کشور با تب زرد مواجه شده است.

ماتشیدیسو موتی، مدیر سازمان بهداشت جهانی در آفریقا، با تاکید بر اینکه افزایش بیماری‌های قابل پیشگیری با واکسن هشداردهنده است، گفت: مطالعات روتین واکسیناسیون باید ادامه یابد.

در این بیانیه یادآور شد که اگر دو دوز واکسن سرخک به میزان 95 درصد تزریق شود، همه گیری از بین می رود.

میزان افرادی که دو دوز واکسن کووید-19 در این قاره دریافت کردند از 11.1 درصد به 17.1 درصد افزایش یافت.خبرهای مرتبط