سازمان ملل خواستار آزادی فوری کریستین کابوره و دیگر مقامات بلندپایه بورکینافاسو شد

کنفرانس مطبوعاتی راوینا شمداسانی، سخنگوی کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد

1768136
سازمان ملل خواستار آزادی فوری کریستین کابوره و دیگر مقامات بلندپایه بورکینافاسو شد

سازمان ملل متحد خواستار آزادی فوری کریستین کابوره رئیس جمهور بورکینافاسو و دیگر مقامات بلندپایه که از سوی شورشیان نظامی در این‌کشور بازداشت شده است، گردید.

راوینا شمداسانی، سخنگوی کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد در کنفرانس مطبوعاتی در دفتر این سازمان در ژنو به کودتای نظامی در بورکینافاسو اشاره کرد.

وی ضمن اشاره به اینکهمیشل باشله کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد کودتای ارتش بورکینافاسو در کشور را به‌شدت محکوم کرده است گفت: از ارتش بورکینافاسو می‌خواهیم تا بالفور راک مارک کریستین کابوره رئیس جمهور بورکینافاسو و دیگر مقامات بلندپایه این‌کشور را که بازداشت نموده، آزاد ساخته و به‌سرعت به جایگزین کردن دوباره نظام قانون اساسی در کشور اقدام کند.

راوینا شمداسانی، سخنگوی کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد تاکید کرد: ما به پیگیری وضعیت حقوق بشر در بورکینافاسو ادامه خواهیم داد.

یک گروه نظامی در بورکینا فاسو روز پکشنبه 23 ژانویه زمام امور در کشور را به‌دست گرفته و در تلویزیون دولتی " RTB " بیانیه‌ای از سوی ارتش قرائت شد.

این بیانیه توسط ستوان قادر اودرائوگو به‌نمایندگی از کودتاچیان که خود را به‌عنوان " جنبش میهنی نجات و بازسازی" معرفی کردند، قرائت شد.

اودرائوگو در این بیانیه اعلام کرد که راک مارک کریستین کابوره رئیس‌جمهور بورکینافاسو سرنگون شده و سرهنگ پل هنری ساندائوگو دامیبا به‌عنوان رهبر این جنبش قدرت را به‌دست گرفته است.

 راک مارک کریستین کابوره رئیس جمهور بورکینافاسو که از سوی کودتاگران دستگیر شده است، دوشنبه 24 ژانویه استعفا از مقام خود را اعلام کرده بود.  خبرهای مرتبط