از پادگان‌های نظامی در پایتخت بورکینافاسو صدای تیراندازی به گوش رسید

در شهر واگادوگو، پایتخت بورکینافاسو که در هفته‌های اخیر گزارشاتی مبنی بر تلاش برای کودتا در آن مخابره شده بود، صدای تیراندازی از برخی پادگانهای نظامی شنیده می‌شود

1766933
از پادگان‌های نظامی در پایتخت بورکینافاسو صدای تیراندازی به گوش رسید

در شهر واگادوگو، پایتخت بورکینافاسو که در هفته‌های اخیر گزارشاتی مبنی بر تلاش برای کودتا در آن مخابره شده بود، صدای تیراندازی از برخی پادگانهای نظامی شنیده می‌شود.

به گزارش رسانه‌های محلی، منشا این تیراندازی‌ها از پادگان نظامی «بابا سی و سانگوله لامیزانا» در واگادوگو بوده است.

علاوه بر پایتخت، صدای تیراندازی از شهرهای شمالی کایا و اواهیگویا نیز شنیده می‌شود.

در هفته‌های گذشته، تعداد زیادی از نظامیان در بورکینافاسو به اتهام تلاش برای کودتا بازداشت شده‌اند.خبرهای مرتبط