گوترش خواستار تجدید ساختار بدهی‌های کشورهای کم درآمد شد

دبیر کل سازمان ملل با اشاره به اینکه رشد اقتصادی در کشورهای کم درآمد و در حال توسعه فوق العاده کند شده است، خواستار تجدید ساختار بدهی‌های این کشورها شد.

1764172
گوترش  خواستار تجدید ساختار بدهی‌های کشورهای کم درآمد شد

آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل در یک پیام ویدئویی که در رابطه با "دستور کار مجمع جهانی اقتصاد داووس 2022" منتشر کرد، به کند شدن روند بهبودی اقتصادی به علت مسائل موجود در زنجیره تامین و تورم بالا، تاکید کرد.

گوترش با اشاره به اینکه میزان واکسیناسیون ضد کرونا در کشورهای توسعه یافته به شکل شرم آوری هفت برابر از کشورهای آفریقایی است، از شرکت‌های داروسازی خواست تا مجوز واکسن خود را با کشورهای در حال توسعه به اشتراک بگذارند. 

دبیر کل سازمان ملل با اشاره به اینکه روند بهبودی اقتصادی بسیار شکننده و نامتعادل می‌باشد، گفت که در دوره بهبود اقتصاد جهانی از هر 10 دلار، 8 دلار در کشورهای توسعه یافته هزینه شده است.

گوترش با اشاره به اینکه رشد اقتصادی در کشورهای کم درآمد و در حال توسعه فوق العاده کند شده خواستار تجدید ساختار بدهی‌های این کشورها شد. خبرهای مرتبط