اعتراض کره شمالی به تحریمات آمریکا

دولت آمریکا در 12 ژانویه 6 شهروند کره شمالی، 1 روس و 1 شرکت روسی را در لیست تحریم قرار داده بود

1762796
اعتراض کره شمالی به تحریمات آمریکا

کره شمالی به تحریم برخی از شهروندان خود از سوی در پی آزمایش موشک مافوق صوت در 11 ژانویه اعتراض کرد.

براساس گزارش خبرگزاری مرکزی کره شمالی "KCNA"، سخنگوی وزارت خارجه این کشور آزمایش موشک مافوق صوت را به‌عنوان دفاع مشروع برحق ارزیابی کرد.

وی با اشاره براینکه، فعالیت‌های موشکی جدید کره شمالی با هدف مدرنیزه کردن ارتش انجام می‌گیرد، اظهار داشت، این وضعیت برای کشورهای همسایه هر گونه تهدیدی تشکیل نمی‌دهد.

سخنگوی وزارت خارجه، تحریمات آمریکا علیه برخی از شهروندان تامین‌کننده تجهیزات برای آزمایش‌های موشکی را به‌عنوان یک رویکرد خصمانه در راستای تجرید کره شمالی ارزیابی کرده و گفت، در صورتی که آمریکا به رویکرد مذکور خود ادامه دهد، کره شمالی پاسخ قطعی و قوی‌تری خواهد داد.

دولت آمریکا در 12 ژانویه 6 شهروند کره شمالی، 1 روس و 1 شرکت روسی را در لیست تحریم قرار داده بود.  خبرهای مرتبط