سوئد سربازان خود را از مالی عقب می‌کشد

تصمیم مذکور دولت سوئد بعد از استقرار سربازان مزدور واگنر و تعویق انتخابات از سوی حکومت نظامی مالی به سال 2025 اتخاذ شده است

1762819
سوئد سربازان خود را از مالی عقب می‌کشد

دولت سوئد درنظر دارد سربازان خود را از مالی خارج کند.

تصمیم مذکور دولت سوئد بعد از استقرار سربازان مزدور واگنر و تعویق انتخابات از سوی حکومت نظامی مالی به سال 2025 اتخاذ شده است.

آن لینده وزیر خارجه سوئد طی سخنانی اظهار داشت، در رابطه با استقرار سربازان واگنر در مالی اسنادی در دست داریم. حکومت نظامی نیز انتخابات عادی را محترم نشمرده و بدلیل این‌که وضعیت مذکور می‌تواند یگان‌های ما را تحت‌تاثیر قرار دهد، درنظر داریم که سربازان‌مان را از مالی خارج کنیم.

گفتنی است، 215 سرباز سوئد در ماموریت ثبات یکپارچه چند بعدی سازمان ملل در مالی انجام وظیفه می‌کنند.   خبرهای مرتبط