سازمان جهانی بهداشت در خصوص سویه اومیکرون هشدار داد

سازمان جهانی بهداشت هشدار داد که سویه اومیکرون نوع جدید ویروس کرونا (کووید-19) به سرعت در حال گسترش است و بستری شدن و مرگ انسانها ادامه دارد.

1762197
سازمان جهانی بهداشت در خصوص سویه اومیکرون هشدار داد

 

تدروس ادهانوم قبریسوس، مدیرکل سازمان جهانی بهداشت (WHO) در نشست خبری که با کارشناسان بهداشت جهانی در مقر این سازمان در ژنو برگزار شد، گفت: هفته گذشته 15 میلیون مورد جدید به سازمان جهانی بهداشت گزارش شد که بالاترین آمار هفتگی موارد جهانی کووید-19 است.

 

قبریسوس گفت: "افزایش عفونت‌ها توسط اومیکرون ایجاد می‌شود که تقریباً در همه کشورها جایگزین نوع دلتا شده است."

قبریسوس با تاکید بر اینکه اگرچه اومیکرون در مقایسه با دلتا باعث بیماری‌های با شدت  کمتر می‌شود، اما همچنان یک تهدید است، تاکید کرد که 40 درصد از جمعیت 90 کشور نمی‌توانند علیه کووید-19 واکسینه شوند و مبارزه مؤثر با این پاندمی بدون از بین بردن شکاف موجود در واکسیناسیون امکان‌پذیر نیست.

قبریسوس اظهار داشت که سازمان جهانی بهداشت به دقت تأثیر واکسن‌های کووید-19 فعلی را علیه نوع اومیکرون زیر نظر دارد و اظهار داشت که اکثریت قریب به اتفاق افرادی که در بیمارستان بستری شده‌اند واکسینه نشده‌اند.

ماریا ون کرکوف، رهبر گروه مبارزه با کووید-19 در سازمان بهداشت جهانی، نیز اظهار داشت که این بیماری همه گیر همچنان در حال گسترش و تکامل است.

اگرچه اومیکرون شدت کمتری نسبت به نوع دلتا دارد، اما همچنان افراد را در بیمارستان بستری می کند و می کشد. هشدار دادخبرهای مرتبط