مالی به توقف پروازهای ایرفرانس به این کشور اعتراض کرد

وزیر حمل و نقل مالی تصمیم شرکت ایرفرانس برای توقف پروازهای خود به باماکو را محکوم کرد

1762129
مالی به توقف پروازهای ایرفرانس به این کشور اعتراض کرد

دمبله مادینا سیسوکو، وزیر حمل و نقل مالی درباره تصمیم شرکت ایرفرانس برای توقف پروازهای خود به باماکو پایتخت این کشور، گفت: توقف پروازهای ایرفرانس به مالی را محکوم می‌کنیم.

وی با بیان اینکه شرکت هواپیمایی ایرفرانس بدون مشورت با مقامات مالی تمامی پروازها به باماکو را متوقف کرده است، گفت: ایرفرانس هیچ دلیلی برای توقف پروازهای خود ارائه نداده است.

گفتنی است پیشتر حکومت مالی که پس از کودتا در این کشور روی کار آمده، انتخابات ماه فوریه سال‌جاری در این کشور را به 5 سال دیگر موکول کرده بود.

درپی این تصمیم دولت مالی، جامعه اقتصادی غرب آفریقا تحریم‌های وسیعی را علیه دولت نظامی حاکم بر مالی وضع کرده است.خبرهای مرتبط