تاکید جوزب بورل به لزوم اتحاد و همبستگی علیه روسیه

ارزیابی‌های مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا

1761680
تاکید جوزب بورل به لزوم اتحاد و همبستگی علیه روسیه

جوزپ بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در پی افزایش تنش ناشی از تمرکز نظامی روسیه در مرز اوکراین و پیشنهادات مسکو به ایالات متحده آمریکا و ناتو پیرامون ضمانت‌های امنیتی که به معماری امنیتی اروپا نیز مربوط می‌شود، تحولات حاصله را در  وب‌سایت خود مورد ارزیابی و سنجش قرار داد.

بورل در مقاله خود در این زمینه ضمن اشاره به اینکه روسیه در صدد تغییر معماری امنیتی و نظام سیاسی اروپاست تاکید کرد که کشورهای اروپایی در قبال این اقدام روسیه بایستی بطور مشترک و  با وحدت عمل حرکت کنند.

جوزپ بورل ضمن تاکید بر اینکه اتحادیه اروپا بایستی با ناتو و ایالات متحده آمریکا همکاری کند نوشت: اتحادیه اروپا اکنون باید در زمینه سیستم امنیتی اروپا و حفاظت از اصول پشتیبان این سیستم تصمیم‌گیری کند. زیرا این موارد مهم امروزه در معرض تهدید هستند.

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا افزود: این موضوعات در نشست‌های غیررسمی این هفته وزرای امور خارجه و دفاع اتحادیه اروپا در  شهر برست فرانسه مورد بحث و تبادل‌نظر قرار خواهد گرفت.

جوزپ بورل ضمن اشاره به اینکه اتحادیه اروپا به‌همراه ناتو و سازمان همکاری و امنیت اروپا یک بازیگر مهم و کلید در امنیت اروپاست تاکید کرد: ما باید بحران  حاصله با روسیه را به فرصتی برای تحکیم و تقویت وحدت و عزم خود و دفاع از منافع امنیتی خود و منافع قاره اروپا تبدیل کنیم.  

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا ضمن اشاره به اینکه روسیه در صدد تغییر نظام امنیتی و سیاسی حاصله پس از جنگ سرد در اروپاست نوشت: کلیه کشورهای جهان از جمله کشورهای اتحاد جماهیر شوروی پیشین از حق انتخاب و تعیین  راه خود و هم‌پیمانی‌هایی که در آنها شراکت خواهند ورزید ، هستند.  خبرهای مرتبط