آلمان در یک سال گذشته حدود 9.0 میلیارد یورو تسلیحات و تجهیزات نظامی صادر کرد

صنایع اسلحه‌سازی آلمان طی یک سال گذشته با صادرات حدود 9.0 میلیارد یورویی رکورد تازه‌ای شکست.

1752609
آلمان در یک سال گذشته حدود 9.0 میلیارد یورو تسلیحات و تجهیزات نظامی صادر کرد

 

وزارت اقتصاد آلمان در پاسخ به سوال پارلمانی حزب چپ این کشور اعلام کرد که دولت امسال برای صادرات تسلیحات و تجهیزات نظامی به ارزش حدود 9.0 میلیارد یورو مجوز صادر کرده است.

به گزارش خبرگزاری آلمان (DPA)، این وزارت‌خانه خاطرنشان کرد که بیشترین صادرات تسلیحات و تجهیزات آلمان طی یک سال گذشته به مصر انجام گرفته است.

آلمان طی یک سال گذشته تسلیحات و تجهیزات نظامی به مبلغ 4.34 میلیارد یورو به مصر صادر کرد.

رکورد قبلی آلمان در صادرات تسلیحات و تجهیزات نظامی در سال 2019 صورت گرفته و 8.02 میلیارد یورو صادرات انجام داده بود.خبرهای مرتبط