سفر به امید در سواحل لیبی 160 قربانی به‌جا گذاشت

سازمان بین‌المللی مهاجرت سازمان ملل متحد اطلاعیه‌ای در این خصوص صادر کرد

1750692
سفر به امید در سواحل لیبی 160 قربانی به‌جا گذاشت

در نتیجه واژگون شدن دو قایق در سواحل لیبی بیش از 164 مهاجر جان باختند.

سازمان بین‌المللی مهاجرت سازمان ملل متحد از واژگون شدن دو قایق حامل مهاجران نامنظم در سواحل لیبی خبر داد.

به‌موجب اطلاعیه صادره از سوی این سازمان، در اولین سانحه قایق چوبی واژگون شده و دست‌کم 102 مهاجر غرق شدند. از مسافرین این قایق تنها 8 نفر نجات یافتند.

در دومین سانحه نیز یک قایق دیگر حامل مهاجرین نامنظم واژگون گردید. در این نتیجه این حادثه نیز جسد 62 مهاجر از سوی نیروهای گارد ساحلی از دریا بیرون آورده شد.  

مقامات ذی‌ربط، همان روز از سفر یک قایق دیگر حامل 210 مهاجر نامنظم ممانعت کردند.

شایان ذکر است: امسال حدود 1500 مهاجر برای نجات از گرسنگی و بدبختی و بیچاره‌گی در سفر به‌امید در دریای مدیترانه غرق شدند.خبرهای مرتبط