کاهش تعداد مسافرین خطوط هوایی کشورهای اروپا در سال 2020

تعداد مسافرین خطوط هوایی کشورهای اتحادیه اروپا در سال 2020 با 73,3 درصد پس‌روی به 277 میلیون نفر کاهش یافت

1743740
کاهش تعداد مسافرین خطوط هوایی کشورهای اروپا در سال 2020

دفتر آمار اروپا داده‌های سیاحت‌های سال 2020 خطوط هوایی 27 کشور عضو اتحادیه اروپا را اعلام کرد.

بر این اساس، بخش هوانوردی کشورهای اتحادیه اروپا سال گذشته در نتیجه تدابیر محدودکننده مورد اجرا بدلیل همه‌گیری کرونا و ممنوعیت‌های سیاحت بطور جدی تحت‌تاثیر قرار گرفتند.

تعداد مسافرین خطوط هوایی کشورهای اتحادیه اروپا در سال 2019 بیش از 1 میلیارد نفر بود، در سال 2020 با 73,3 درصد پس‌روی به 277 میلیون نفر کاهش یافت.

45 درصد سیاحت‌های مورد‌بحث به خارج از اتحادیه اروپا، 33 درصد بین کشورهای اتحادیه و 22 درصد نیز در خطوط داخلی کشورهای اتحادیه انجام گرفته است.

کاهش بیش از حد مسافرین خطوط هوایی با 83,3 درصد در اسلوونی، 82,4 درصد در اسلوواکی و 81,9 درصد در کروواسی صورت گرفته است.

کاهش مذکور در آلمان به میزان 74,5 درصد، در فرانسه 69,9 درصد، در ایتالیا 74,9 درصد و در اسپانیا 74,6 درصد تحقق یافته است.

در این دوره بیشترین مسافرت هوایی در کشورهای اروپایی با 22,2 میلیون نفر از فرودگاه پاریس سی‌دی‌جی، 20,9 میلیون نفر از فرودگاه آمستردام، 18,7میلیون نفر از فرودگاه فرانکفورت و 15,5 میلیون نفر از فرودگاه مادرید انجام گرفته است.  خبرهای مرتبط