کمک امنیتی اتحادیه اروپا به اوکراین

اتحادیه اروپا اعلام کرد که برای تقویت سیستم دفاعی و کمک به صلح 31 میلیون یورو به اوکراین کمک خواهد کرد.

1742371
کمک امنیتی اتحادیه اروپا به اوکراین

بر اساس بیانیه منتشر شده از سوی شورای اروپا، این کمک ها که علاوه بر اوکراین شامل گرجستان، مولداوی و مالی نیز می‌شود، با هدف حمایت از صلح از طریق تقویت ظرفیت نظامی و دفاعی در این کشورها است.

کمک مالی 31 میلیون یورویی برای تامین مالی واحدهای پزشکی نظامی مانند بیمارستان‌های صحرایی و واحدهای لجستیکی که به‌ویژه در مواقع اضطراری استفاده می‌شود، ظرف 36 ماه به اوکراین داده می‌شود.

به همین منظور و در همین مدت 12 میلیون و 750 هزار یورو به گرجستان و 7 میلیون یورو به مولداوی کمک خواهد شد.

به دولت مالی نیز 24 میلیون یورو کمک در یک دوره 30 ماهه در ماموریت آموزشی اتحادیه اروپا که در حال حاضر در این کشور فعال است، اعطا خواهد شد.خبرهای مرتبط