عبدالله حمدوک معاونین جدید خود را انتصاب کرد

عبدالله حمدوک نخست‌وزیر سودان به ماموریت جانشینان وزیر که عبدالفتاح البرهان انتخاب کرده بود، خاتمه داده و معاونین جدید را انتصاب کرد

1741803
عبدالله حمدوک معاونین جدید خود را انتصاب کرد

نخست‌وزیری سودان با انتشار اطلاعیه‌ای اعلام کرد، عبدالله حمدوک نخست‌وزیر به ماموریت جانشینان وزیر که عبدالفتاح البرهان فرمانده ارتش در پی مداخله نظامی در 25 اکتبر منصوب کرده بود، خاتمه داده و معاونین جدید را انتصاب کرد.

حمدوک، وزیران جدید خارجه، دادگستری، کشاورزی و جنگلداری، تجارت، صنایع، انرژی و نفت، آبیاری و منابع آب، دامداری، ترابری، ارتباطات، سرمایه‌گذاری و همکاری بین‌المللی، آموزش ملی، آموزش عالی، کار و اصلاحات اداری، عمران و شهرسازی، رشد اجتماعی، معادن، امور دینی و اوقاف، ورزش و جوانان را انتصاب کرد.

در پی مداخله نظامی در سودان که با فسخ دولت در 25 اکتبر و بازداشت ده‌ها وزیر از جمله نخست‌وزیر به نتیجه رسید، با هدف پایان دادن به بحران دولتی، در 21 اکتبر البرهان و حمدوک برای بازگشت وی به سمت خود توافق‌نامه سیاسی امضا شده بود.

در چهارچوب توافق‌نامه، تصمیم البرهان در مورد عزل حمدوک از سمت نخست‌وزیری لغو شده و تعداد کثیری سیاستمدار از جمله وزیران سابق آزاد شدند.خبرهای مرتبط