حمله شورشیان به اردوگاه پناهجویان در کنگو؛ 22 کشته

در حمله شورشیان در ایالت ایتوری در شرق جمهوری دموکراتیک کنگو، 22 غیرنظامی جان خود را از دست دادند

1740209
حمله شورشیان به اردوگاه پناهجویان در کنگو؛ 22 کشته

در حمله شورشیان در ایالت ایتوری در شرق جمهوری دموکراتیک کنگو، 22 غیرنظامی جان خود را از دست دادند.

براساس گزارشات مطبوعات ملی این کشور، گروه شورشی موسوم به اتحاد برای رشد کنگو، اردوگاه پناهجویان مورد حفاظت سپاه صلح سازمان ملل در ایالت ایتوری را مورد حمله قرار دادند.

شورشیان با تیراندازی بسوی پناهجویان، 22 نفر را به‌قتل رساندند.

در پی حمله، تعداد کثیری منطقه را ترک کردند.خبرهای مرتبط