بلژیک: تغییری در اجرای عدم استفاده از برچسب ساخت اسرائیل موضوع بحث نیست

بلژیک اعلام کرد تصمیم کمیسیون اتحادیه اروپا که از استفاده از برچسب «ساخت اسرائیل» بر محصولات صادر شده از سرزمین‌های اشغالی جلوگیری می‌کند را اجرا کرده و سیاست‌های آن‌ها تغییر نکرده است

1738666
بلژیک: تغییری در اجرای عدم استفاده از برچسب ساخت اسرائیل موضوع بحث نیست

بلژیک اعلام کرد تصمیم کمیسیون اتحادیه اروپا که از استفاده از برچسب «ساخت اسرائیل» بر محصولات صادر شده از سرزمین‌های اشغالی جلوگیری می‌کند را اجرا کرده و سیاست‌های آن‌ها تغییر نکرده است.

در بیانیه وزارت امور خارجه بلژیک آمده است، به دستور ایدان رول، معاون وزیر امور خارجه اسرائیل در بروکسل، بر محصولات تولید شده توسط بلژیک در شهرک‌های غیرقانونی یهودیان اسرائیل در کرانه باختری، مهر «ساخت شهرک‌ها» به جای «ساخت اسرائیل» گذاشته است.

در بیانیه وزارت امور خارجه بلژیک به لو سوآر روزنامه پرتیراژ این کشور آمده است که «سیاست بلژیک تغییر نکرده است و این «تفکیک» سال‌هاست که به صورت مکتوب اعمال می‌شود.

بر اساس خبر دیگری در لو سوآر، بلژیک این تصمیم را بر اساس راهنمای منتشر شده توسط کمیسیون اتحادیه اروپا حدود یک سال پیش اتخاذ کرده است.

به گزارش روز گذشته روزنامه جروزالم پست اسرائیل، وزیر رژیم صهیونیستی تماس‌های خود با وزارت خارجه و پارلمان بلژیک را پس از تحولات مذکور لغو کرد.

دیوان دادگستری اروپا در سال 2019 حکم داد که مواد غذایی وارد شده به اتحادیه اروپا از کرانه باختری اسرائیل و سرزمین‌های اشغال شده در سال 1967 باید دارای برچسب خاصی باشند.خبرهای مرتبط