مراسم گرامیداشت یاد آتاترک در خارج از کشور

غازی مصطفی کمال آتاترک، بنیانگذار جمهوری ترکیه، در هشتاد و سومین سالگرد درگذشت وی با برگزاری مراسمی در سیدنی، ملبورن و بریزبن و همچنین پایتخت استرالیا، کانبرا، تجلیل شد

1731764
مراسم گرامیداشت یاد آتاترک در خارج از کشور

غازی مصطفی کمال آتاترک، بنیانگذار جمهوری ترکیه، در هشتاد و سومین سالگرد درگذشت وی با برگزاری مراسمی در سیدنی، ملبورن و بریزبن و همچنین پایتخت استرالیا، کانبرا، تجلیل شد.

سفارت ترکیه در کانبرا رویدادهای "گرامیداشت یاد آتاترک در 10 نوامبر" را در بنای یادبود آتاتورک در پایتخت، ساختمان‌های کنسولگری سیدنی و ملبورن و کنسولگری افتخاری بریزبن در بنای یادبود آتاترک گالیپولی ترتیب داد.

کورهان کاراکوچ سفیر کانبرا، علی سویم سرکنسول سیدنی، عارف اسر تورون سرکنسول ملبورن، تورگوت مانلی سرکنسول افتخاری بریزبن، مقامات سفارت و کنسولگری و همچنین شهروندان در این مراسم حضور داشتند.

در این مراسم پس از سخنرانی، ساعت 09:05 به هنگام درگذشت غازی مصطفی کمال آتاترک، یک دقیقه سکوت برقرار شد.

سپس در مراسمی که سرود ملی خوانده شد، تاج‌های گل بر روی بنا گذاشته شد و پرچم‌های ترکیه برافراشته شد.

 خبرهای مرتبط