پیامدهای منفی تغییرات اقلیمی حدود 1 میلیارد کودک را تهدید می‌کند

گوتام نراسیمهان، مشاور ارشد اقلیم، انرژی و محیط زیست صندوق کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) در کنفرانس مطبوعاتی در دفتر ژنو سازمان ملل، اثرات تغییرات اقلیمی بر کودکان را ارزیابی کرد

1728363
پیامدهای منفی تغییرات اقلیمی حدود 1 میلیارد کودک را تهدید می‌کند

پیامدهای منفی تغییرات اقلیمی حدود 1 میلیارد کودک در سراسر جهان را تهدید می‌کند. 

گوتام نراسیمهان، مشاور ارشد اقلیم، انرژی و محیط زیست صندوق کودکان سازمان ملل متحد (یونیسف) در کنفرانس مطبوعاتی در دفتر ژنو سازمان ملل، اثرات تغییرات آب و هوایی بر کودکان را ارزیابی کرد.

در گزارش منتشره توسط سازمان جهانی هواشناسی (DÖ)، نراسیمهان به این پیش‌بینی اشاره کرد که "7 سال گذشته ممکن است گرم‌ترین سال‌های ثبت شده باشد".

بر اساس گزارش جدید یونیسف، دو سوم کشورهای جهان کودکان را در برنامه‌های اقلیمی خود در اولویت قرار نمی‌دهند. 

نراسیمهان با تاکید بر اینکه بحران اقلیم در واقع یک بحران حقوق کودک است، گفت: بر اساس گزارش شاخص خطر اقلیم کودکان که در ماه آگوست توسط یونیسف منتشر شد 99 درصد از 2.2 میلیارد کودک در جهان حداقل در معرض یکی از حوادث مرتبط با تغییرات آب و هوایی مانند امواج گرما، طوفان، سیل، خشکسالی و آلودگی هوا قرار دارند. 

نراسیمهان خاطرنشان کرد: حدود یک میلیارد کودک در جهان با تهدیدات ناشی از تغییرات اقلیمی مواجه هستند. شوک‌های اقلیمی تهدیدی برای آموزش و استانداردهای زندگی و همچنین سلامتی کودکان است. 

نراسیمهان از جامعه جهانی خواست تا "سرمایه گذاری در سازگاری و همبستگی آب و هوا"، "کاهش انتشار گازهای گلخانه ای برای سلامت کودکان" و "شامل جوانان در فرآیندهای تصمیم‌گیری و مذاکره در مورد اقلیم" را افزایش دهند تا کودکان تحت تاثیر منفی قرار نگیرند.

 خبرهای مرتبط