بیش از 100 رهبر متعهد شدند که تا سال 2030 از بین رفتن جنگل‌ها را متوقف کنند

در بیست و ششمین کنفرانس اعضای کنوانسیون چارچوب سازمان ملل متحد در مورد تغییرات آب و هوایی (COP26)، بیش از 100 رهبر متعهد شدند که تا سال 2030 از بین رفتن جنگل‌ها را متوقف کنند

1727847
بیش از 100 رهبر متعهد شدند که تا سال 2030 از بین رفتن جنگل‌ها را متوقف کنند

در بیست و ششمین کنفرانس اعضای کنوانسیون چارچوب سازمان ملل متحد در مورد تغییرات آب و هوایی (COP26)، بیش از 100 رهبر متعهد شدند که تا سال 2030 از بین رفتن جنگل‌ها را متوقف کنند.

رهبرانی که «بیانیه رهبران جنگل‌ها و کاربری اراضی» را امضا کردند نیز قول دادند که 12 میلیارد دلار از منابع مالی عمومی و 7.2 میلیارد دلار از منابع مالی بخش خصوصی را به این هدف اختصاص دهند.

رهبران در این بیانیه برای حفاظت و تسریع احیای جنگل‌ها و سایر اکوسیستم‌های زمینی، اجرای سیاست‌های تجارت ملی که توسعه پایدار را ترویج می‌کند و افزایش تاب‌آوری از طریق توسعه معیشت روستایی، طراحی سیاست‌هایی برای ارتقای کشاورزی پایدار و امنیت غذایی، حمایت از جوامع محلی و حصول اطمینان از سازگاری تامین مالی با اهداف بین‌المللی، متعهد شدند. 

فرانس پرایس، رهبر اقدامات جهانی جنگل‌های صندوق جهانی حیات وحش (WWF)، در بیانیه خود در مورد این اعلامیه، خاطرنشان کرد که تعهدات انجام شده برای توقف جنگل‌زدایی بایستی فوراً اجرا شود.

وی گفت: "جنگل‌ها خدمات اکوسیستمی را برای رفاه انسانی، اقتصادی و اجتماعی ارائه می‌دهند، اما از دست دادن هشداردهنده جنگل‌ها ادامه دارد." 

پرایس با اشاره به اینکه دولت‌ها باید تلاش‌های خود برای بهبود مدیریت زمین و جنگل از طریق افزایش مشارکت، پاسخگویی و شفافیت را تسریع بخشند، افزود: "ما از دولت‌ها می‌خواهیم که تعهدات جنگل‌ها و کاربری‌های زمین را که امروز اعلام شد، با اهداف بلندپروازانه، محدود به زمان و یک چارچوب شفاف مشترک برای نظارت و اعتبارسنجی این اهداف تکمیل کنند. ما زمانی برای تلف کردن نداریم."

 خبرهای مرتبط