واکنش سازمان ملل متحد به اسرائیل

متخصصین حقوق سازمان ملل متحد اطاعیه‌ای در واکنش به اسرائیل صادر کردند

1725151
واکنش سازمان ملل متحد به اسرائیل

کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد، دولت اسرائیل را بعلت قرار دادن شش نهاد حقوق بشر فلسطینی با ادعای وابسته بودن به جبهه مقاومت فلسطین در فهرست سازمان‌های تروریستی محکوم کردند.

در اطلاعیه صادره چنین آمده است: این حمله‌ای علیه حقوق بشر در کلیه مناطق جهان و در راس حقوق بشر در فلسطین است.

در اطلاعیه مذکور ضمن تاکید بر اینکه خفه کردن گروه‌های مدافع حقوق فلسطینی مغایر با حقوق بشر و دموکراسی است از جامعه بین‌المللی خواسته شد تا از مدافعین حقوق بشر حفاظت شود. 

در اطلاعیه کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد ضمن ادعای اینکه اسرائیل تدابیر مربوط به مبارزه با تروریسم را در راستای اهداف خود بکار می‌گیرد اعلام گردید: برای اینکه نهادهای مدنی بتوانند به فعالیت خود ادامه دهند، بایستی از حق آزادی بیان و عمل برخودار باشند.

در اطلاعیه مذکور ضمن تاکید به اینکه نهادهای مدنی مورد بحث که از سوی اسرائیل به لیست سازمان‌های تروریستی علاوه شده‌اند، مدافع حقوق بشر هستند اعلام گردید: این نهادها با رویکرد متکی بر حقوق بشر فعالیت کرده و هر نوع موارد نقض حقوق بشر در فلسطین را در اسناد رسمی ثبت می‌کنند. ارتش اسرائیل در سال‌های اخیر با هدف قرار دادن متمادی مدافعین حقوق بشر قلمرو اشغال‌گری‌های خود را وسعت بخشیده و ضمن نقض حقوق بین‌المللی موجب می‌شود که اخلال حقوق بشر وضعیت وخیم‌تری بخود گیرد. در نتیجه این رفتارها، از یکسو جنبش‌های حقوق بشر بین‌المللی و اسرائیلی در معرض شدیدترین انتقادها ، محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های سیاسی و حتی اخراج از کشور قرار گرفته و از سوی دیگر نیز مدافعین حقوق بشر فلسطینی نیز در معرض سنگین‌ترین اعمال فشارها قرار می‌گیرند.  

در این میان مایکل لینک گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد در فلسطین طی سخنانی در مجمع عمومی این سازمان اعلام کرد: برای پایان‌بخشی به اشغال 54 ساله فلسطین بایستی از یک استراتژی جسورانه و خلاقانه پیروی کرد.

وی ضمن دعوت از جامعه بین‌المللی برای استفاده از کلیه کانال‌های لازمه در قبال اشغال اسرائیل و اتخاذ تصمیمات لازمه در این راستا گفت: در قرن بیست و یکم نمی‌توانیم متحمل استثمارگری علیه فلسطین شویم.خبرهای مرتبط