تمدید تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه داعش و القاعده

این تحریم‌ها برای مدت یک‌سال دیگر تمدید شدند

1721238
تمدید تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه داعش و القاعده

اتحادیه اروپا تحریم‌ها علیه سازمان‌های تروریستی داعش و القاعده را برای مدت یک‌سال دیگر تمدید کرد.

بر اساس اطلاعیه صادره از سوی شورای اتحادیه اروپا؛ شش نفر در چهارچوب تدابیر محدود کننده علیه سازمان‌های تروریستی داعش و القاعده قرار دارند.

تحریم‌های مورد اجرا علیه افراد، گروه‌ها و نهادها و موسسات ممنوعیت سیاحتی و راکدسازی دارائی‌ها را شامل می‌گردد.

علاوه بر این تامین منبع اقتصادی و صندوق یاری اتحادیه اروپا به افراد و نهادهای موجود در فهرست مذکور منع شده است.

تحریم‌های اتحادیه اروپا تا 31 اکتبر سال 2022 معتبر خواهد بود و در صورت لزوم تمدید خواهد شد.

شورای اتحادیه اروپا اعلام کرد: این تحریم‌ها در ماهیت تکمیل تحریم‌های مورد اجرای شورای امنیت سازمان ملل متحد علیه داعش و القاعده می‌باشد.خبرهای مرتبط