جلسه رسیدگی به پرونده تشکیل شده از سوی آذربایجان علیه ارمنستان آغاز شد

جلسه رسیدگی به پرونده "نقض کنوانسیون بین‌المللی رفع همه انواع تبعیض نژادی" که توسط آذربایجان علیه ارمنستان در دیوان بین‌المللی دادگستری (لاهه، هلند) تشکیل شده است، آغاز شد

1721220
جلسه رسیدگی به پرونده تشکیل شده از سوی آذربایجان علیه ارمنستان آغاز شد

جلسه رسیدگی به پرونده "نقض کنوانسیون بین‌المللی رفع همه انواع تبعیض نژادی" که توسط آذربایجان علیه ارمنستان در دیوان بین‌المللی دادگستری (لاهه، هلند) تشکیل شده است، آغاز شد.

جلسات که از امروز آغاز شده و فردا ادامه خواهد داشت، به دلیل پاندمی کرونا در "قالب مختلط" انجام می‌شد و برخی از اعضای دادگاه شخصاً و برخی دیگر از طریق ویدئو در جلسه حضور داشتند.

هیئت آذربایجانی به ریاست النور ممدوف معاون وزیر امور خارجه آذربایجان،  ادعاهای نقض کنوانسیون بین‌المللی ارمنستان در زمینه جلوگیری از تبعیض نژادی را فاش کرد.

آذربایجان همچنین از دادگاه خواسته است تا اقدامات موقت برای پایان دادن فوری به تخلفات ارمنستان را قضاوت کند.

 خبرهای مرتبط