روسیه: هیچ تدارکاتی فراتر از قراردادها انجام نمی‌شود

سخنگوی کرملین با بیان اینکه روسیه تعهدات خود را در راستای قراردادهای حمل گاز طبیعی به اروپا انجام داده است، اظهار داشت:"هیچ تدارکاتی فراتر از قراردادها انجام نمی‌شود."

1719175
روسیه: هیچ تدارکاتی فراتر از قراردادها انجام نمی‌شود

 

دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین در اظهارات خود در مسکو، پایتخت روسیه ارزیابی‌هایی در مورد حمل گاز طبیعی به اروپا از طریق اوکراین و وضعیت بازار گاز اروپا انجام داد.

پسکوف با اشاره به اینکه روسیه انتقال گاز طبیعی خود را به اروپا افزایش داده است، گفت:

می‌توان گفت روسیه تمام تعهدات قراردادی خود را انجام داده است. حجم عرضه قراردادهای موجود به حداکثر رسیده است."

پسکوف در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا گازپروم می‌تواند گاز طبیعی فراتر از تعهدات قراردادی خود تامین کند، گفت:

"هیچ تدارکی نمی تواند فراتر از قراردادها انجام شود. آیا مجانی بدهیم؟"

پسکوف با تأکید بر اینکه برای افزایش حمل گاز طبیعی روسیه از طریق اوکراین، تقاضا برای گاز روسیه در اروپا باید افزایش یابد، گفت:

اوکراین برای حل مشکل ترانزیت باید به خریداران گاز در اروپا مراجعه کند. ممکن است شرکت‌های اروپایی با در نظر گرفتن افزایش تقاضای گاز، قرارداد بلندمدت جدیدی با گازپروم منعقد کنند. برای حمل و نقل از طریق اوکراین، باید خریدار وجود داشته باشد."خبرهای مرتبط