اتحادیه اروپا فعالیت‌های مخرب سایبری مرتبط با روسیه را محکوم کرد

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا فعالیت‌های مخرب سایبری مرتبط با دولت روسیه را محکوم کرد.

1710250
اتحادیه اروپا فعالیت‌های مخرب سایبری مرتبط با روسیه را محکوم کرد

جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا طی بیانیه‌ای اعلام کرد که فعالیت‌های مخرب سایبری که به نظر می‌رسد با دولت روسیه مرتبط است را محکوم می‌کند.

در این بیانیه آمده است که فعالیت های سایبری مخربی به نام "Ghostwriter" مرتبط با دولت روسیه مشاهده شده است.

بورل تصریح کرده است که چنین فعالیت‌هایی که سعی در تهدید تمامیت، امنیت، ارزش‌ها و اصول دموکراتیک ما و عملکرد اساسی دموکراسی‌های ما دارد، غیرقابل قبول است.

در این بیانیه آمده است که چنین فعالیتهایی بسیاری از نمایندگان پارلمان، مقامات دولتی، سیاستمداران، مطبوعات و اعضای جامعه مدنی در اتحادیه اروپا را هدف قرار می‌دهد. از شما می‌خواهیم که به هنجارهای رفتار مسئولانه دولت پایبند باشید.

در این بیانیه همچنین اشاره شده است که اتحادیه اروپا به رسیدگی به این موضوع ادامه داده و در جلسات مربوطه اقدامات بعدی را بررسی خواهد کردخبرهای مرتبط