افزایش درخواست پناهندگی از کشورهای اتحادیه اروپا

اعلام ارقام درخواست‌های پناهندگی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا

1710289
افزایش درخواست پناهندگی از کشورهای اتحادیه اروپا

درخواست پناهندگی به کشورهای عضو اتحادیه اروپا در ربع دوم سال جاری 115 درصد افزایش یافت.

بر اساس ارقام اداره آمار اتحادیه اروپا ( EUROSTAT ) ، اولین درخواست پناهندگی به کشورهای عضو اتحادیه اروپا که در ربع دوم سال 2020، 48 هزار و 370 بود، در دوره مشابه سال جاری با افزایشی به میزان 115 درصد به 103 هزار و 895 رسید.

درخواست‌های پناهندگی در ربع دوم سال جاری در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته ، نه درصد افزایش یافت.

در ربع اول سال جاری نیز 95 هزار و 265 نفر به کشورهای عضو اتحادیه اروپا برای پناهندگی مراجعه کردند.

بدین‌ترتیب در ماه‌های ژانویه ای ژوئن سال جاری به کشورهای اتحادیه اروپا در مجموع، 199 هزار و 160 درخواست پناهندگی انجام گرفت.

شهروندان سوریه در بین مقتاضیان پناهندگی به کشورهای اتحادیه اروپا در ربع دوم سال جاری در رده اول جای گرفتند. در دوره مذکور 20 هزار و 640 شهروند سوریه با درخواست حفاظت بین‌المللی به کشورهای مختلف اتحادیه اروپا برای پناهندگی مراجعه کردند. بعد از شهروندان سوریه، شهروندان افغانستان با 13 هزار و 860 درخواست پناهندگی در رده دوم و شهروندان پاکستان نیز با 4 هزار و 430 درخواست پناهندگی در رده سوم جای گرفتند.

در بین کشورهای عضو اتحادیه اروپا نیز آلمان در ربع دوم سال 2021، کشوری بود که بیشترین درخواست پناهندگی در دریافت کرد. در این دوره 29 هزار و 545 نفر به آلمان، 22 هزار و 15 نفر به فرانسه و 12 هزار و 335 نفر نیز به اسپانیا برای درخواست پناهندگی مراجعه کردند.

گفتنی‌ست: در ربع دوم سال جاری 4 هزار و 240 کودک بی‌سرپرست از کشورهای عضو اتحادیه اروپا درخواست پناهندگی کردند.  



خبرهای مرتبط