اتحادیه اروپا برقراری رابطه با طالبان را مشروط به رعایت حقوق زنان کرد

سفیر اتحادیه اروپا در افغانستان تاکید کرد که احترام طالبان به حقوق زنان و دختران یکی از شرایط ایجاد روابط با اتحادیه اروپا است.

1703540
اتحادیه اروپا برقراری رابطه با طالبان را مشروط به رعایت حقوق زنان کرد

اندریاس وان برنت، سفیر اتحادیه اروپا در افغانستان در جلسه کمیته حقوق بشر پارلمان اروپا اظهار داشت: اتحادیه اروپا به اولویت حقوق زنان، حقوق بشر و دفاع از حقوق مدافعان حقوق بشر ادامه خواهد داد.

وی تاکید کرد: احترام طالبان به حقوق زنان و دختران یکی از شرایط ایجاد روابط با اتحادیه اروپا است.

وان برنت اذعان داشت: من به شما اطمینان می‌دهم که احترام به حقوق زنان و دختران شرط هرگونه گفت‌وگوی سیاسی یا رابطه با طالبان و دولت جدید افغانستان خواهد بود؛ باید دستاوردهای 20 سال گذشته حفظ شده و ادامه یابد.

وی تصریح کرد: شاید آنچه که جامعه بین‌المللی ترویج می‌کند در بلند مدت بدون حمایت ناتو یا ارتش بین المللی پایدار نباشد.

سفیر اتحادیه اروپا در افغانستان تأکید کرد: دولت افغانستان باید تا آنجا که ممکن است فراگیر باشد، اما نه قرار دادن زن نمایشی؛ اتحادیه اروپا اصول خود را حفظ کرده و تحت شرایطی که پیشنهاد می‌دهد با طالبان ارتباط برقرار خواهد کرد.



خبرهای مرتبط