غنا، یک میلیون و دویست هزار دوز واکسن مدرنای کوویدـ19 دریافت کرد

ایالات متحده آمریکا در چهارچوب برنامه کواکس یک میلیون و دویست دوز واکسن مدرنا به کشور غنا واگذار کرد

1703353
غنا، یک میلیون و دویست هزار دوز واکسن مدرنای کوویدـ19 دریافت کرد

کشور غنا ، یک میلیون و دویست هزار دوز واکسن مدرنای ساخت ایالات متحده آمریکا برای مبارزه با ویروس کوویدـ19 را تحویل گرفت.

محموله حاوی یک میلیون و دویست دوز واکسن مدرنای دولت ایالات متحده آمریکا به کشور غنا، ا در چهارچوب برنامه اتحادیه بین‌المللی تحقق دسترسی مساوی تمام نقاط جهان به واکسن کوویدـ19 ( کواکس ) ، به  آکرا پایتخت این‌کشور رسید.

در چهارچوب برنامه کواکس ماه گذشته نیز به دولت غنا حدود یک و نیم میلیون دوز واکسن آسترازنکا تحویل داده شده‌بود.

نانا اددو دانکو اکوفو اددو رئیس دولت غنا اعلام کرده بود که در سرتاسر جهان مشکل کمبود واکسن کوویدـ19 وجود دارد ولی قصد دارند که تا اواخر ماه اکتبر 18 میلیون دوز واکسن تامین کنند.خبرهای مرتبط