در حمله شورشیان در جمهوری دموکراتیک کنگو 30 تن کشته شد

در حمله شورشیان در بونیا مرکز استان ایتوری شرقی در جمهوری دموکراتیک کنگو 30 غیرنظامی کشته شدند.

1703223
در حمله شورشیان در  جمهوری دموکراتیک کنگو 30 تن کشته شد

بر اساس گزارش رسانه‌های ملی، اجساد 30 غیرنظامی اعدام شده توسط شورشیان نیروهای اتحاد دموکراتیک (ADF) در حومه مپاسانا در شهر بونیا پیدا شده است.

ساکنان محلی اجساد غیرنظامیان را در تپه تسانی تسانی در حومه مپاسانا پیدا کردند.خبرهای مرتبط