جزئیات دیدار وزرای خارجه قطر و انگلستان

آل‌ثانی در دیدار با با دومینیک راب، وزیر امور خارجه انگلستان در دوحه وضعیت اخیر در افغانستان را مورد بحث و بررسی قرار داد.

1701530
جزئیات دیدار وزرای خارجه قطر و انگلستان

شیخ محمد بن عبدالرحمان آل‌ثانی وزیر خارجه قطر، اعلام کرد که در زمینه حمایت فنی احتمالی از اداره فرودگاه کابل در افغانستان با ترکیه مذاکره کرده‌اند.

آل‌ثانی در دیدار با با دومینیک راب، وزیر امور خارجه انگلستان در دوحه وضعیت اخیر در افغانستان را مورد بحث و بررسی قرار داد.

وزیر خارجه قطر با بیان اینکه در زمینه حمایت فنی احتمالی از اداره فرودگاه کابل در افغانستان با ترکیه مذاکره می‌کنند، گفت که با طالبان نیز در زمینه فرودگاه در حال تماس هستند.

به گزارش روزنامه الجزیره به نقل از منابع هوانوردی غیرنظامی افغانستان، پروازها در فرودگاه کابل از فردا از سرگرفته می‌شود ولی شروع پروازهای خارجی کمی زمان‌بر خواهد بود.

دومینیک راب نیز با اشاره به اینکه کشورش طالبان را به رسمیت نخواهد شناخت، به الزم بودن تماس مستقیم با آنها تاکید کرد. خبرهای مرتبط