سقوط یک فروند بالگرد نظامی هند در منطقه جامو کشمیر

یک فروند بالگرد نظامی متعلق به ارتش هند در دریاچه سد "رانجیت ساگار" در ایالت "پنجاب" سقوط کرد.

1684885
سقوط یک فروند بالگرد نظامی هند در منطقه جامو کشمیر

یک فروند بالگرد نظامی متعلق به ارتش هند در دریاچه سد "رانجیت ساگار" در ایالت "پنجاب" سقوط کرد.

به گزارش روزنامه تایمز هند، یک فروند بالگرد نظامی اسکادران 254 متعلق به ارتش هند که برای انجام سورتی های پروازی معمول خود اعزام شده و در حال پرواز در ارتفاع پایین بود به داخل دریاچه پشت سد "رانجیت ساگار" در ایالت "پنجاب" سقوط کرد.

گفته می‌شود که این بالگرد دستکم 5 سرنشین داشته است.

تیمی از نیروهای ملی مقابله با بلایا جهت انجام عملیات جستجو و نجات به محل اعزام شده است. 

سد رانجیت ساگار که به سد "تین" نیز معروف است بر روی رودخانه "راوی" در مرز هند با منطقه "جامو و کشمیر" ساخته شده است.خبرهای مرتبط