اعتراض مردم آلمان به محدودیت‌های کرونایی

در برلین پایتخت آلمان مخالفین تدابیر مبارزه با همه‌گیری کرونا، سیاست‌های دولت را مورد اعتراض قرار دادند

1683771
اعتراض مردم آلمان به محدودیت‌های کرونایی

در برلین پایتخت آلمان مخالفین تدابیر مبارزه با همه‌گیری کرونا، سیاست‌های دولت را مورد اعتراض قرار دادند.

گاهگداری بین نیروهای امنیتی و معترضین کشمکش ایجاد شده و پلیس برای متفرق کردن تظاهرات‌کنندگان از گاز فلفل و قوه قهریه استفاده کرد.

بسیاری از معترضین برای شناسایی هویت بطور موقت تحت‌نظر قرار گرفتند.

پلیس ورودی‌های میدان یادواره پیروزی را با خودروهای زرهی ضد شورش و موانع ویژه مسدود کرده و به راهپیمایی معترضین بسوی مجلس فدرال و دروازه برندنبورگ اجازه نداد.خبرهای مرتبط