ضرب و شتم تظاهرات‌کنندگان از سوی پلیس آلمان

پلیس آلمان تظاهرات‌کنندگان را مورد ضرب و شتم قرار داده و دستگیر کرد

1684045
ضرب و شتم تظاهرات‌کنندگان از سوی پلیس آلمان

پلیس آلمان تظاهرات‌کنندگان را مورد ضرب و شتم قرار داده و دستگیر کرد.

هزاران نفر در برلین در اعتراض به اقدامات دولت آلمان علیه کرونا تجمع کردند.

پلیس آلمان در حال لگد زدن، هل دادن و دستگیری چندین نفر دیده شد.

این رویدادها علیرغم ممنوعیت چنین تظاهراتی رخ داد.

 خبرهای مرتبط