ادامه مبارزه روسیه با آتش‌سوزی جنگلی در شرق این کشور

روسیه به مبارزه خود با آتش‌سوزی جنگلی در شرق این کشور ادامه می‌دهد.

1684176
ادامه مبارزه روسیه با آتش‌سوزی جنگلی در شرق این کشور

در بیانیه آژانس فدرال جنگل‌های فدراسیون روسیه، آمده است که تلاش‌ها برای اطفای حریق‌های جاری در شرق این کشور ادامه دارد.

در این بیانیه‌ که شامل اطلاعاتی در مورد مهار آتش‌سوزی در 36 نقطه بود، آمده است:

"از اول اوت، آتش‌سوزی جنگلی در مساحت 837.813 هکتار در 217 نقطه ادامه دارد. 115 مورد از آتش‌سوزی‌ها در یاقوتستان و 51 مورد در مناطق ایرکوتسک رخ داده است."

در ادامه این بیانیه اشاره شد که تقریبا 5 هزار نفر و صدها خودرو برای اطفای حریق در حال انجام وظیفه هستند.

در آتش‌سوزی‌هایی که در ماه ژوئیه در منطقه سیبری روسیه آغاز شد، تا کنون تقریباً 1.3 میلیون هکتار از مساحت جنگل تبدیل به خاکستر شده است و مقامات در این منطقه حالت فوق العاده اعلام کردند.خبرهای مرتبط