سعید قیس: کشورم در مسیر درستی قرار دارد

قیس سعید رئیس جمهور تونس به عبدالمجید تبون رئیس جمهور الجزایر گفته است که کشورش در مسیر درستی قرار دارد و به زودی تصمیمات مهمی اتخاذ خواهد شد

1683469
سعید قیس: کشورم در مسیر درستی قرار دارد

گزارش شده است که قیس سعید رئیس جمهور تونس به عبدالمجید تبون رئیس جمهور الجزایر گفته است که کشورش در مسیر درستی قرار دارد و به زودی تصمیمات مهمی اتخاذ خواهد شد.

در اطلاعیه ریاست جمهوری الجزایر آمده است که تبون با سعید گفتگوی تلفنی داشته است.

در این ملاقات که طی آن تحولات تونس مورد بحث قرار گرفت، اشاره شد که سعید به تبون گفت که "کشورش در مسیر صحیح تحکیم دموکراسی و پلورالیسم قرار دارد و به زودی تصمیمات مهمی اتخاذ خواهد شد".

این اطلاعیه اطلاعات مفصلی در مورد زمان اعلام تصمیمات مذکور و محتوای آنها در بر نداشت.

ریاست جمهوری تونس نیز توضیحی در این مورد ارائه نکرده است.

 خبرهای مرتبط